Monobloky BIOTAL-MPD

Základní jednotka z polypropylenu s dehydratační jednotkou se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MPD

Základní jednotka z polypropylenu s dehydratační jednotkou se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MPW

Základní jednotka z polypropylenu se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MCD

Reaktor SBR-polypropylenu v kruhové železobetonové jímce s odvodňovací jednotkou se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MCW

SBR-polypropylenový reaktor v kruhové železobenové jímce je vyroben s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MSD

SBR polypropylenový reaktor ve čtvercové železobetonové jímce s odvodňovací jednotkou se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-MSW

SBR-polypropylenový reaktor ve čtvercové železobetonové jímce s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Monobloky BIOTAL-ERD

Základní jednotka polypropylenu s vysokou pevností s odvodňovací jednotkou se vyrábí s možností dalších čtyř typů. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Blokově modulární podzemní instalace BIOTAL-BP2R

Základní model blokové modulové instalace v podzemním provedení. V nadzemní budově
umístěných dmychadel a řídicí jednotky. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Blokové modulární nadzemní-pozemní instalace BIOTAL-BMT

Základní model blokové modulové instalace. Nadzemní budova, ve které se nacházejí reaktory SBR, dmychadla a řídicí jednotka, může být umístěna nad nebo v blízkosti podzemních nádrží. Při výběru typu instalace je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Zařízení železobetonvého typu BIOTAL-BT

Základní model jednomodulového železobetonového zařízení v podzemím provedení. Nadzemní budova může být umístěna nad nebo v blízkosti podzemních nádrží. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

Zařízení železobetonvého typu BIOTAL-2BT

Základní model dvoumodulového železobetonového zařízení v podzemím provedení. Nadzemní budova může být umístěna nad nebo v blízkosti podzemních nádrží. Chcete-li zvolit typ instalace, je nutné určit místo vypouštění zpracovávané odpadní vody.

60 +

mil. m3 očištěné vody

18 +

Států

23

Patentů

32 +

Ocenění

Vítejte na stránkách,

BIOTAL čistírny odpadních vod - Biologické čističky odpadních vod

Vážení návštěvníci naších stránek,můžete se seznámili s naší společností a stát se našimi partnery v čištění vody kterou jsme si půjčili od přírody a její vrácení přírodě. Lidské potřeby se negativně odrážejí ke stavu přírody, zejména znečištění řek, jezer a podzemních vod - zdroji pitné vody od nedočištěných nebo špatně upravených odpadních vod. To vede k tomu, že jejich použití jako zdroje pitné vody se díky složitosti čištění stává velmi nákladným a někdy nemožným.

Úkolem naší společnosti je ochrana pitné vody, kvalitativní čištění odpadních vod s možností opětovného využití pro zavlažování zelených plantáží. Uvědomujeme si, že příroda je náš domov a dává člověku vše, co je pro život nezbytné. Biologické čistírny odpadních vod nám pomohou s touto důležitou věcí - zachováním vodních zdrojů naší planety.

Technologie BIOTAL - implementace řady nových patentů, technických řešení, které umožnily komplexní řešení tradičních problémů malých čistíren odpadních vod. Jediný systém ve světě autonomní kanalizace, který má 7 programové automatické řízení výkonu, v závislosti od odpadních vod, který šetří až 70% spotřeby elektřiny.

Etapy procesu instalace zařízení

Podrobné informace získáte pokud se s námí telefonicky spojíte. Návrh, instalace nebo servis

Co děláme?

BIOTAL technologie je nová metoda hlubokého biologického čištění odpadních vod - třístupňového biologickém reaktoru SBR s automatickou recirkulaci kalu. Strategický cíl společnosti„BIOTAL CZ“ je poskytnout zákazníkům celou řadu řešení „na klíč“ od projektování odpadních vod před uvedením do provozu a obsluhu. Technologie BIOTAL funguje tak, že vyčištěná odpadní voda s vlastnostmi blízkými k přirozené jako odtékající odpadní voda může být vrácena k technickým účelům, probíhá úspora pitné vody, což pomáha řešit problém znečištění vodních zdrojů. Jelikož technologie BIOTAL byla vytvořena prakticky od „nuly“, všechny nevýhody jiných technologií ji tedy chybí, ale měla svoje nevýhody ale postupem času všechny byly odstraněny.V BIOTAL je nejlepší, a nedá se srovnat s žádnou jinou technologii na světě

Podívejte se na naši další videa ⊲
Autonomní kanalizace v soukromém domě

Kanalizace v soukromém domě zpravidla není napojená do centralizované kanalizační síti. Zde potřebujete autonomní kanalizační systém s vlastním čistícím systémem. Nabízíme čističky odpadních vod pro soukromé domy s libovolným počtem trvalé obydlených osob (od 4 osob). Zařízení BIOTAL jsou také ideální pro kanalizaci dočasně obydlených.

Čističky odpadních vod

Pro efektivní provoz musí být místní čistírny navrženy na vyšší technologické úrovni, než budou vyčištěny budovy města. Tento požadavek dnes splňuje pouze čistírny odpadních vod BIOTAL. Naše zařízení (jednobloková, bloková, modulární, jedno- a dvou-modulová čisticí zařízení) mají jedinečnou technologii, která umožňuje na výstupu čistou průmyslovou vodu, která je dokonale očištěná od biologicé složky.

Čištění odpadních vod

Způsoby čištění odpadních vod používaných v čistírnách městských odpadních vod nejsou vhodné pro malé ČOV. BIOTAL je jedinečné řešení: v našich instalacích probíhá čištění odpadních vod několik cyklů a to dává nejvíce "čistý" výsledek. Instalace je plně automatizovaná, takže čištění odpadních vod nevyžaduje vaší interakce.

Lapače tuku

Nadbytečné množství tuku v autonomním kanalizačním systému s velkým množstvím "kuchyňských" odpadů (školy, kavárny, restaurace, sanatoria) může mít negativní vliv na čištění čistírny. Zde je nutné dodatečně namontovat lapač tuku . Odstraňuje přebytečný tuk a zajistí stabilní a účinné čištění odpadních vod.

Caspian Ecology 2019 v Expo Center, Baku

Naše společnost BIOTAL se zúčastnila 10. výstavy Caspian Ecology 2019 v Expo […]

Odesláno 19.11.2019
Naši společnost navštívila delegace z Íránu

2. listopadu 2019 naši společnost navštívila delegace z Íránu složená ze zástupců […]

Odesláno 04.11.2019
Každoroční pracovní setkání se zástupci BIOTAL

Dne 26. ledna 2018 se konalo každoroční seminářové setkání zástupců UKRBIOTAL LLC […]

Odesláno 11.02.2018
CALL ME
+
Call me!